Endüstri 4.0 için bulut mucizesi

2297 0

Yeni bir sanayi çağı ile karşı karşıyayız. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Endüstri 4.0 için bir hazırlık var.

İş yapma biçimini, verimliliği, insan kaynağı yönetimini ve genel anlamda iş dünyasını derinden etkileyecek olan E. 4.0; üretim sistemlerinin yaşam döngüsündeki bütün süreçlerin iyileştirilmesine odaklanıyor. Fikir geliştirmekten, ürün geliştirmeye, üretim siparişinden, geri dönüşüme kadar geniş bir zincir oluşturan yeni çağ, bireyselleşen müşteri beklentilerini karşılar.

E.4.0 siber-fiziksel dünyalar oluştururken, IoT (nesnelerin interneti) kullanarak güçlenir. 2020 yılında 1.9 Trilyon USD değerinde bir pazara ulaşacak olan IoT, artık endüstriyel süreçlerin de baş aktörü.

Nesneler arasındaki etkileşim, endüstriyel süreçlere daha verimli ve kontrollü bir yapı kazandırdı. İşte bu noktada “BULUT” Endüstri 4.0’ın merkezine doğru kaydı. Bulut teknolojisi E.4.0 için uygulanabilirlik ve operasyon yeteneği sağlıyor. E.4.0’da makineler kendi aralarında iletişim kurarak çalıştığı için, işletme içindeki yazılım ve donanım unsurlarının kapasitesi yetmemeye başladı. Bulut teknolojisi bu noktada gerekli uygulamaları daha hızlı ve lokasyon bağımız kullanılmayan duruma getirdi.