Okuldan mobil uygulamasına Dorabase desteği

2388 0

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 07.03.2017 tarihinde Sosyal Medyanın Kullanılması ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda anaokullarında geçerli olan bir kanun hükmü belirlenmiştir. Bu doğrultuda; Dorabase Girişim ve Startup desteği alan Okuldan mobil uygulamasını kullanarak anaokullarında kanun hükmüne uygun hale gelebilirsiniz. Okuldan uygulaması, her şeyden önce çocukların güvenliğini esas alarak okul öncesi eğitim kurumları için geliştirilmiş bir uygulamadır. Uygulama yöneticiler, veliler, öğretmenler için maksimum fayda sağlayarak herkes için kontrolün ele alınmasını kolaylaştırmaktadır. Bu uygulama, ebeveynlerin çocuklarının öğretmenleri ile aktif mobil iletişim sağlamasına olanak tanıyarak oluşabilecek hataları minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda bu uygulama; okul öncesi eğitim kurumlarında sağlanan aktif mobil iletişim ağı ile kurumun masrafları minimum seviyeye indirmektedir. Uygulamanın özelliklerine bakıldığında; yoklama, fotoğraf gönderme, ilaç hatırlatma, mesajlaşma, okul iletişim defteri, ödemeler takibi, veli iletişim defteri, psikolog, yabancı dil ve montesori gelişim raporları gezi, etkinlik onayları, ders programı, bülten ve yemek listeleri paylaşımı şeklindeki özellikler göze çarpmaktadır. Tüm bu özellikleri Drobase Cloud alt yapısı ile güvenli hale getiren Okuldan mobil uygulaması, ebeveynler ile okul arasında muhteşem bir etkileşim oluşturmaktadır maksimum seviyede kazanç elde edilmesini sağlamaktadır.